โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย nurmon yasatae

          บัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งให้บริการด้านแรงงานให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ ณ โรงเรียนบ้านบาละ หมู่ที่ 1 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา