โครงสร้างบุคลากรบัณฑิตแรงงาน

โครงสร้างบุคลากรบัณฑิตแรงงาน

เขียนโดย piyawit sentong

 

โครงสร้างบัณฑิตแรงงานอำเภอธารโต

 
 นายปิยวิทย์ เสนทอง
บัณฑิตแรงงาน
ประจำตำบลแม่หวาด
ประธาน

 

นางสาวอัญญา มะเซ็ง
บัณฑิตแรงงาน
ประจำศูนย์แรงงานอำเภอธารโต
นางศิริพร เคารพธรรม
บัณฑิตแรงงาน
ประจำตำบลธารโต

นางสายาตี กาโฮง
บัณฑิตแรงงาน
ประจำตำบลแม่หวาด

 

นายมะยูโซ๊ะ ลอเด็ง
บัณฑิตแรงงาน
ประจำตำบลบ้านแหร
นางสาวซารีนา โดแมแด
บัณฑิตแรงงาน
ประจำตำบลบ้านแหร
นางสาวมะลิวรรณ ณ นคร
บัณฑิตแรงงาน
ประจำตำบลคีรีเขต