ภาพกิจกรรมแรงงานอำเภอธารโต

ภาพกิจกรรมแรงงานอำเภอธารโต

เขียนโดย piyawit sentong

           สำนักงงานแรงงานจังหวัดยะลา จัดฝึกอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ให้บริการข้อมูลด้านแรงงาน หลักสูตร "การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม CMS Joomla"

เขียนโดย piyawit sentong

ภาพกิจกรรมบัณฑิตแรงงานอำเภอธารโต