ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย ต่วนสมาแอ กาโฮง

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลาจัดทำโครงการฝึกอบรมเทคนิคการพัฒนาเว็ปไซต์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงานในยุคดิจิตัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 2

 

 

เขียนโดย มะยูโซ๊ะ ลอเล็ง

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลาจัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเทคนิกการพัฒนาเว็บไซต์ประจำปีงบประมาณ2563 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2563  ณ.ห้องประชุมอาคารศูนย์ราชการสำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา

เขียนโดย piyawit sentong

วันที่  13 ก.พ.2563 เวลา13.30น. บัณฑิตแรงงานตำบลแม่หวาด  อ.ธารโต  จ.ยะลา   ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  

 

 

เขียนโดย piyawit sentong

บัณฑิตแรงงานอำเภอธารโต จังหวัดยะลา ได้เข้าร่วมการสัมมนาตามโครงการพัฒนาศักยภาพเชื่อมโยงเครือข่ายของกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา โดยมีรายละเอียด ดังนี้  ​วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ช่วงเช้า ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการสัมมนา

 

เขียนโดย piyawit sentong

วันที่ 14 ก.พ. 2563  บัณฑิตแรงงานตำบลบ้านแหร ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดยะลา  ประจำปีงบประมาณ 2563