ที่ว่าการอำเภอบันนังสตา,
จังหวัดยะลา 95130

ข่าวฝึกอบรม

เขียนโดย Super User
ฮิต: 24

วันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม2562
บัณฑิตแรงงานอำเภอบันนังสตาได้เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างการรู้สู่การจ้างงานแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฏหมายภายใต้ MOU ณ.ห้องกังสดาลโรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

หมวด: