ที่ว่าการอำเภอบันนังสตา,
จังหวัดยะลา 95130

โครงสร้างบุคคลากร

เขียนโดย Super User
ฮิต: 160

โครงสร้างบัณฑิตแรงงานอำเภอบันนังสตา

 

นางสาวสุรายนี สาและ

   บัณฑิตแรงงานตำบลถ้ำทะลุ   ประธานบัณฑิตแรงงาน

 
 

นางสาวอิสฮาม เจ๊ะนิ

บัณฑิตแรงงานประจำศูนย์แรงงานอำเภอบันนังสตา

นางสาวนูรีซัน  ปูลา

บัณฑิตแรงงานตำบลบันนังสตา 

  นางสาวฟาตีฮะห์ ลาเกะมา

บัณฑิตแรงงานตำบลบันนังสตา 

นางสาวซากีเราะ แซโซะ

บัณฑิตแรงงานตำบลเขื่อนบางลาง

 นางสาวรอฮาณี กาจะลากี

บัณฑิตแรงงานตำบลบาเจาะ

 นางสาวอามาณี มาหม๊ะ

บัณฑิตแรงงานตำบลตาเนาะปูเต๊ะ

นางสาวซูไฮนี เต๊ะ

บัณฑิตแรงงานตำบลตลิ่งชัน 

 

นางสาวคอลีเยาะ เจ๊ะโซะ

บัณฑิตแรงงานตำบลตลิ่งชัน