ที่ว่าการอำเภอบันนังสตา,
จังหวัดยะลา 95130

เขียนโดย Super User
หมวด:

             บัณฑิตแรงงานอำเภอบันนังสตาเข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนการอบรมสร้างความเข้าใจการปรับใช้มาตราแห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรให้ประชาชนในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 22 - 25 กรกฎาคม 2562ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอบันนังสตา โดยกลุ่มบริหารงานยุติธรรมและอำนวยความเป็นธรรมฯ ศอบต.

เขียนโดย Super User
หมวด:

         วันที่ 25 กรกฎาคม 2562บัณฑิตแรงงานอำเภอบันนังสตาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ.ศาลาประชาคม พร้อมร่วมทำ "กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง ม.9 ตำบลตาเนาะปูเต๊ะโดยมี นายอำเภอบันนังสตา เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี ณ หน้าที่ทำการอำเภอบันนังสตา

เขียนโดย Super User
หมวด:

           วันที25 กรกฎาคม2562. เวลา15:00. ตัวแทนบัณฑิตแรงงานอำเภอบันนังสตาร่วมกับเจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดยะลา ได้ลงพื้นที่  ตำบลตลิ่งชั่น เนื่องจากมีกลุ่มสตรีในพื้นมีความสนใจในเรื่องรายละเอียดการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ เป็นการเร่งด่วน