ประชาสัมพันธ์ประกันสังคม มาตรา 40

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย นูรฮูดา

ประกันสังคมมาตรา40 อาชีพอิสระไหนๆก็สมัครได้ ?อายุ15-60ปี จะสมัครให้คนในครอบครัวก็ได้นะ ?? ?มาตรา 40 จ่ายน้อย สิทธิประโยชน์เยอะ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ทางเลือกเลือกได้ตามใจ