กิจกรรม "จิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ"

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย nurmon yasatae

          วันอังคาร ที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. บัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ"

          นายมนูญ พรหมน้อย นายอำเภอกาบัง ได้มอบหมายให้นายสุริยา บุญพันธ์ ปลัดอาวุโส เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ โดยมีปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลกาบัง นายก อบต.กาบัง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตำรวจ ครู นักเรียน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯ และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมเก็บขยะ พัฒนาตลาดเกษตร หมู่ที่ 8 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา