ประชาสัมพันธ์ประกันสังคม มาตรา 40

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย nurmon yasatae
บัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคมตามมาตรา 40 พร้อมรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับเป็นผู้ประกันตน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ณ หมู่ที่ 2 บ้านนิบง ตำบลกาบัง และหมู่ที่ 8 บ้านคลองชิง ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา