ร่วมให้บริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 2561

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย nurmon yasatae
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561 บัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง ร่วมให้บริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ มัสยิดบ้านลาแล หมู่ที่ 5

ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา