กิจกรรม สาธิตการฝึกอาชีพ

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย nurmon yasatae

          เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. บัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกาบัง และกรมทหารราบที่ 152 เข้าร่วมกิจกรรมศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเคลื่อนที่

เพื่อเพิ่มช่องทางให้กับประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยบัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง สาธิตการฝึกอาชีพ การทำพวงกุญแจ ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านคลองชิง หมู่ที่ 8 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา