กิจกรรม นิเทศน์งานบัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย nurmon yasatae

          วันจันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายอำเภอกาบังได้มอบมายให้นายสุริยา บุญพันธ์ ปลัดอาวุโส พร้อมด้วย พ.อ.อ.วชิรวุธ ยิ่งยง ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลกาบัง เข้าพบปะ และนิเทศน์งาน บัณฑิตแรงงานอำเภอ กาบัง

โดย นางสาวมาลี ขวัญเจริญ แรงงานจังหวัดยะลา เป็นประธาน ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกาบัง ชั้น 2