กิจกรรม แนะแนวอาชีพประจำปีงบประมาณ 2562

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย nurmon yasatae

     

           บัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง ร่วมกับ สนง.จัดหางานจังหวัดยะลา ดำเนินกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา ณ โรงเรียนบ้านบาละ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

          โดยกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย/แนะแนวอาชีพ จัดนิทรรศการ กรอบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ และสาธิตอาชีพอิสระ "ประดิษฐ์ของชำร่วย"