กิจกรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย nurmon yasatae

          บัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม เพื่อเพิ่มช่องทางให้กับประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐได้สะดวกยิ่งขึ้น กิจกรรมสาธิตการทำพวงกุญแจ  ณ อาคารอเนก ประสงค์บ้านสี่สิบ หมู่ที่ 5 ตำบลบาละ  อำเภอกาบัง  จังหวัดยะลา