แรงงานจังหวัดยะลา ติดตามผลการดำเนินงานและนิเทศบัณฑิตแรงงานอำเภอาบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2565  เวลา 09.00 น. นางสาวพุทธชาติ อินทร์สวา แรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นางสาวพสิษฐ์ตา  เพชรสิรินันท์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและนิเทศบัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา  นอกจากนี้ ยังได้ตรวจเยี่ยมศูนย์แรงงานประจำอำเภอกาบัง เพื่อติดตามการมอบหมายภารกิจและให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจของกระทรวงแรงงานให้นำไปสู่การช่วยเหลือประชาชน/ผู้ใช้แรงงานในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้พูดคุยพบปะให้กำลังใจและกำชับให้เร่งประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวผลงานของบัณฑิตแรงงานในพื้นที่จังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา"