การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย nurmon yasatae

          โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของบัณฑิตแรงงาน และข้าราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดยะลาระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2562  ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช