ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2563

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย nurmon yasatae

          วันอังคาร ที่ 8​ ตุลาคม​ 2562​  ประชุมคณะกรรมการ​บัณฑิตแรงงาน​จังหวัด​ยะลา​ ครั้งที่ 1/2563  เพื่อ​วางแผน​การ​ดำเนินงาน​ตาม​โครงการ​เพิ่มประ​สิทธิ​ภาพ​การ​ให้บริการ​ด้าน​แรงงาน​ใน​พื้นที่​จังหวัด​ชายแดน​ภาคใต้​ และ​ภารกิจอื่น​ๆ​ของ​กระทรวงแรงงาน​ใน​กรอบ​งบประมาณ​ พ.ศ.2563  ณ​ ห้อง​ประชุม​ชั้น​ 1​ อาคาร​ศูนย์​ราชการ​กระทรวง​แรงงาน​ อำเภอเมือง​ จังหวัด​ยะลา