ร่วมต้อนรับองคมนตรี

ข่าวกิจกรรม

เขียนโดย ซำซีย๊ะ มาฮะ

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.

 

บัณฑิตแรงงานอำเภอกรงปินังร่วมต้อนรับ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และคณะ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ฐานปฏิบัตการชุดคุ้มครองตำบลสะเอะ บ้านบาตูบือละ หมู่ที่ 2 ตำบลสะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา