ศูนย์แรงงานอำเภอกรงปินัง

ศูนย์แรงงานอำเภอกรงปินัง

เขียนโดย anila
หมวด:

กิจกรรมจิตอาสาฯเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม นายอมร ชุ่มชวย และหัวหน้าส่วนราชการพร้อมบัณฑิตแรงงานอำเภอร่วม กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาทำความสะอาด ณ สาพานริมคลองดูซงรายอ หมู่ที่ 3 ต.สะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา

เขียนโดย anila
หมวด:

โครงการบริการศูนย์ดำรงค์ธรรมอำเภอเคลือนที่ (อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ )นายอมร ชุมช่วย มอบหมายนายธารงค์ ช่วยยก ปลัดอาวุโสอำเภอกรงปินังเป็นประธานออกหน่วยบริการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอ ศูนย์แรงงานอำเภอกรงปินังได้ออกหน่วยบริการณ.อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ดุซงกุจิ ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง 12 พฤศจิกายน 2563