ข่าวฝึกอบรม

ข่าวฝึกอบรม

เขียนโดย ซำซีย๊ะ มาฮะ

แนวทางการปฏิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ (COVID-19)

หมวดหมู่รอง

 

กิจกรรมการส่งเสริมการฝึกอบรมในอำเภอกรงปินัง

          บัณฑิตแรงงานอำเภอกรงปินังได้ส่งเสริมการฝึกอบรมการปูกระเบื้องณ.ศูนย์จำหน่ายสินค้าตำบลกรงปินัง หมู่ที่ ๘ ตำบลกรงปินังอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา