ประชาสัมพันธ์ประกันสังคม มาตรา ๔๐

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย ซำซีย๊ะ มาฮะ

 

 ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.

      นายมะอูเซ็ง ปูมูลูกือจิ บัณฑิตแรงงานประจำตำบลปุโรง ได้ลงพื้นที่พร้อมกับพัฒนาชุมชนอำเภอกรงปินังจัดเวทีโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บัณฑิตแรงงานได้ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา ๔๐ ให้กับแรงงานอิสระได้ทราบ  พร้อมทั่งรับสมัครผู้ที่สมัครประกันสังคม ม.๔๐ ณ ศูนย์แรงงานอำเภอกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา