ข่าวทั่วไป

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย anila

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 

เขียนโดย ซำซีย๊ะ มาฮะ

บัณฑิตแรงงานอำเภอกรงปินังเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน" 

เขียนโดย ซำซีย๊ะ มาฮะ

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ จัดหางานจังหวัดยะลาได้ลงพื้นที่่สำรวจและให้กำลังใจผู้ไปทำงานต่างประเทศที่มีปัญหาเกี่ยวกับหนังสือเดินทางที่ไปทำงานประเทศมาเลเซีย ณ บ้านฉโลง  ตำบลปุโรง  อำเภอกรงปินัง  จังหวัดยะลา

เขียนโดย ซำซีย๊ะ มาฮะ

          วันจันทรที่18 มีนาคม2562เวลา15 .00น.นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าจังหวัดยะลา เข้าตรวจเยี่ยมบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ฝึกอบรมโครงการพัฒนาเว็บๆซต์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงรองรับเทคโนโลยี4.0 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมอาคาร ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน

เขียนโดย ซำซีย๊ะ มาฮะ

                                                               

วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๔๖๒ เวลา ๐๗.๐๐น. นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้มอบหมายให้ นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผุ้ว่าจังหวัดยะลา เป็นประธานในพีธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรรมพัฒนาคลอง บ้านกูวา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และบริเวณใกล้เคียงให้มีความสะอาด โดยมี นายอมร ปรีดางกูร นายอำเภอกรงปินัง หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น นักเรียน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐๐ คน