โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย anila

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 

วันนที่  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอมร  ชุมช่วย  นายอำเภอกรงปินัง/ผอ.ศปก.อ.กรงปินัง  พร้อมด้วย  นายสุวิทย์  นาคเป้า  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง, นายอุทาน  สายศิลป์ ปลัดอำเภอ  รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงมี  หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และอำเภอ บัณฑิตแรงงานอำเภอกรงปินัง และประชาชนในพื้นที่อำเภอกรงปินัง ร่วมให้การต้อนรับ  นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ภายในงานมีคลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย คลินิกยาง  และการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คลินิกเงินทุน คลินิกธงฟ้า คลินิกสุขภาพ รวมทั้งยังมีนิทรรศการวิชาการของหน่วยงานต่างๆ เช่น การจัดการศัตรูพืชทุเรียน นอกจากนี้ ยังได้มีการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดกิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๓          อีกด้วย  ณ  ที่สนามที่ว่าการอำเภอกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา