จัดหางานลงพื้นที่

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย ซำซีย๊ะ มาฮะ

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ จัดหางานจังหวัดยะลาได้ลงพื้นที่่สำรวจและให้กำลังใจผู้ไปทำงานต่างประเทศที่มีปัญหาเกี่ยวกับหนังสือเดินทางที่ไปทำงานประเทศมาเลเซีย ณ บ้านฉโลง  ตำบลปุโรง  อำเภอกรงปินัง  จังหวัดยะลา