ประชาสัมพันธ์ประกันสังคม มาตรา ๔๐

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย ซำซีย๊ะ มาฮะ

             วันที่ ๑๘ มีนคม ๒๕๖๒  บัณฑิตแรงงานประจำตำบลปุโรงประชาสัมพันธ์ประกันสังคม ม.๔๐ ให้กับแรงงานนอกระบบให้พื้นที่อำเภอกรงปินัง ณ หอประชุมอำเภอกรงปินัง  จังหวัดยะลา