ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย piyawit sentong

วันที่18 มิถุนายน  2562 เวลา  8.30 น. บัณฑิตแรงงานธารโต  ร่วมเข้าประชุมประจำเดือนบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา  ครั้งที่9 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมเทพบดี ชั้น4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา