รับสมัครบัณฑิตแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย piyawit sentong

ประกาศ  สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งบัณฑิตแรงงานจังหวะดยะลา  จำนวน 3 อัตรา (เงินเดือน 15,000บาท) ยื่นใบสมัครตนเองที่สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา อาคารศูนย์ราชการแรงงานจังหวัดยะลา  ชั้น 1 ตั้งแต่ 15-23 เมษายน   2563 ในเวลาราชการ