โหลดโปรแกรม

โหลดโปรแกรม

เขียนโดย อัญญา มะเช็ง

โปรแกรมสำหรับการใช้วงานในสำนักงาน


1. โปรแกรม winrar >> โปรแกรมบีบอัดไฟล์
2. โปรแกรม dopdf >> โปรแกรมPDF
3. โปรแกรม Format-Factory >> โปรแกรมแปลงไฟล์
4. โปรแกรม photoscape >> โปรแกรมแต่งรูป

5.  โปรแกรม Audacity >> เป็นโปรแกรมปรับแต่งเสียงที่สามารถบันทึก เล่น และผสมเสียงหรือทำ effect ด้วยฟิลเตอร์ต่าง ๆ