โครงการสำนักรักบ้านเกิดปี2562

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย piyawit sentong

 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์  บัณฑิตแรงงานอำเภอธารโตร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดยะลาได้จัดโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชน จังหวัดยะลา  ประจำปีงบประมาณ2562  กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์มัศยิดบ้านลูโบะกาโล  หมู่ที่ 5 ตำบลแม่หวาด    อำเภอกรงธารโต   จังหวัดยะลา   โดยมีกิจกรรม ทาสี  และทำความสะอาด    ร่วมด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานราชการในพื้นที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำศาสนาและประชาชนในพื้นที่ จำนวน 150  คน