จิตอาสาประจำเดือนสิงหาคม

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย piyawit sentong

วันที่12 สิงหาคม  2563   บัณทิตแรงงานอำเภอธารโต  ร่วมกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจทำความสะอาด  ณ.ที่ว่าการอำเภอธารโต  จ.ยะลา   เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ