กิจกรรมจัดเวที ยาลันนันบาลู

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย piyawit sentong

วันที่22 ก.พ.2564 บัณฑิตตำบลธารโตเข้าร่วมกิจกรรมจัดเวที  ยาลันบาลูของตำบลธารโต  ร่วมกับชาวบ้านทั้ง7 หมู่บ้าน  ณ อาคารกศน. ตำบลธารโต  อำเภอธารโต  จังหวัดยะลา