ที่ว่าการอำเภอบันนังสตา,
จังหวัดยะลา 95130

เขียนโดย Super User
หมวด:

วันที่ ๒​ พฤษภาคม​ ๒๕๖๒ บัณฑิต​แรงงาน​จังหวัด​ยะลา​ ร่วมโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชน จังหวัด​ยะลา​ ครั้ง​ที่​ ๗​/๒๕​๖​๒​  เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กิจกรรม ทำความสะอาดดารุลฟาลาห์​ (บ้าน​จาเน็ง)​ ได้รับ​เกียรติ​จาก​นายมะสักรี​ ขาลี เจ้าพนักงาน​ปกครอง​ชำนาญ​(แทน​นายอำเภอ​รามัน​)​ เป็นประธานฯ​ พร้อม​ด้วย​นางทมวรรณ อรัญภาค นักวิชาการแรงงานชำนาญการ​ ​และ​เจ้าหน้าที่​ข้า​ราช​การสังกัด​กระทรวง​แรงงาน​ ทหาร​ตำรวจ​โต๊ะ​อีหม่าม​ตลอดจน​ประชาชน​ใน​พื้นที่​เข้า​ร่วม​งาน​ดังกล่าว​ ณ​ มัสยิด​ดา​รุ​ล​ฟ​า​ลาห์​  หมู่ที่ ๒​ ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

เขียนโดย Super User
หมวด:

วันที่ ๒๙​ เมษายน​ ๒๕๖๒ บัณฑิต​แรงงาน​จังหวัด​ยะลา​ ร่วมโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชน จังหวัด​ยะลา​ ครั้ง​ที่​ ๖​/๒๕​๖​๒​ ได้รับ​เกียรติ​จาก​นายนัฐวุฒิ เจ๊ะหะมะ เจ้าพนักงาน​ปกครอง​ชำนาญ​(ผู้​แทน​นายอำเภอ​เบตง)​ เป็นประธานฯ​ พร้อม​ด้วย​นางทมวรรณ อรัญภาค นักวิชาการแรงงานชำนาญการ​ ​และ​เจ้าหน้าที่​ข้า​ราช​การสังกัด​กระทรวง​แรงงาน​ ทหาร​ตำรวจ​โต๊ะ​อีหม่ามผู้​นำ​ท้องที่​ผู้นำ​ท้องถิ่น​ "ทำความสะอาดมัสยิดมัสลีฮาตุดดีน (บำรุงศาสตร์) และปรับปรุงภูมิทัศน์" ณ มัสยิดมัสลีฮาตุดดีน (บำรุงศาสตร์) หมู่ที่ ๒ ตำบลอัย เยอร์​เวง​ อำเภอ​เบตง​ จังหวัด​ยะลา

เขียนโดย Super User
หมวด:

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตร การพัฒนาเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงานรองรับเทคโลโยี 4.0 

อ่านเพิ่มเติม: โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา