ที่ว่าการอำเภอบันนังสตา,
จังหวัดยะลา 95130

เขียนโดย Super User
หมวด:

กิจกรรมศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน จังหวัดยะลา

กิจกรรมสาธิตอาชีพการทำเครื่องแกงผัดเผ็ดและเครื่องแกงเขียวหวาน

วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30น. – 16.00น.

ณ โรงเรียนบ้านบาเจาะ หมู่ที่ 2 ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

เขียนโดย Super User

พิธีเปิดสถานพยาบาลต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

อ่านเพิ่มเติม: พิธีเปิดสถานพยาบาลต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค