ศูนย์แรงงานประจำอำเภอรามัน

ศูนย์แรงงานประจำอำเภอรามัน

เขียนโดย yameelah

 

 วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ บัณฑิตแรงงานศูนย์แรงงานอำเภอรามันเข้าอบรมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงาน   ณ ห้องประชุมสำนักงาน อ.เมือง จ.ยะลา