ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานเยี่ยมกลุ่มอาชีพตำบลยุโป

เขียนโดย อับดุรเราะห์มาน สาและ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เยี่ยมและให้กำลังใจ กลุ่มอาชีพและเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ ณ กลุ่มหัตถกรรมงานประดิษฐ์บ้านยุโป หมู่ 1 ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา