ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัย

ข่าวกิจกรรม

เขียนโดย ซำซีย๊ะ มาฮะ

15 เม.ย. 2563 เวลา 09.00 น.

นางสาวซำซีย๊ะ มาฮะ บัณฑิตแรงงานประจำตำบลห้วยกระทิง  พร้อมด้วยนางซูรอยยา ยูโซะ ปลัดประจำตำบลห้วยกระทิง นายอับดุลเล๊าะ เจ๊ะอาแซ กำนันตำบลห้วยกระทิง  และทีมตำบลห้วยกระทิง ได้ลง พท.รณรงค์และประชาสัมพันธ์ชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 และแจกแผ่นสติ๊กเกอร์แนวทางการป้องกันโควิด-19 เพื่อให้ประชาชนได้ทราบและปฏิบัติอีกด้วย
ทั้งนี้ ทางทีมตำบลฯได้ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจชุดตรวจคัดกรองทุกหมู่บ้าน และมอบถุงยังชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่กักตัวจากเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วยคะ
ผลการปฏิบัติงาน:ชาวบ้านในพื้นที่ให้ความร่วมมือและให้ความสนใจในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วยคะ