โครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา

ข่าวกิจกรรม

เขียนโดย ซำซีย๊ะ มาฮะ

 

 

 

"กิจกรรมสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓"

บัณฑิตแรงงานอำเภอกรงปินังร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดยะลาเข้าร่วมกิจกรรม "โครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กิจกรรมดังกล่าวได้พัฒนาบริเวณมัสยิดและภายในมัสยิด จำนวน ๒๐ แห่ง ภายในเขตพื้นที่อำเภอกรงปินัง จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๐๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมผู้นำในพื้นที่ บัณฑิตอาสาฯและชาวบ้านในพื้น กิจกรรมดังกล่าวเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย