บัณฑิตแรงงานอำเภอธารโตร่วมโครงการจิตอาสา

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย piyawit sentong

 

 

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐น.บัณฑิตแรงงานอำเภอธารโต จังหวัดยะลา ร่วมกิจกรรมโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หวาดโดยได้รับเกียติจากนายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอธารโต/ผอ.ศปก.อ.ธารโต เป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีกิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงสวนสาธารณะ พัฒนาภูมิทัศน์ รวมทั้งปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับให้ร่มรื่นและสวยงาม โดยมีปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาฯ ร่วมกิจกรรมฯ ณ เหมืองบ้านกระป๋อง หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา