กิจกรรมจิตอาสา

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย piyawit sentong

  วันที่  19  สิหาคม  2562  บัณฑิตแรงงานตำบลคีรีเขต  ร่วมกิจกรรมจิตอาสา  พัฒนาลำน้ำลำคลองและปลูกต้นไม้  ณ หมู่บ้านคีรีเขต  หมู่  7  ตำบลคีรีเขต  อำเภอธารโต  จังหวัดยะลา