ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย piyawit sentong

วันที  17 มิถุนายน  2562  เวลา 8.30น.  บัณฑิตแรงงานอำเภอธารโต  ร่วมกับสำนักงานจังหวัดยะลาได้จัดโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา  ประจำปี2562

 

เขียนโดย piyawit sentong

วันที่  24 พค. 2562  บัณฑิตแรงงานตำบลธารโตร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา จัดกิจกรรมโครงการ 1 ตำบล 1 หมูาบ้านร่วมสร้างสรรค์พัฒนาเครือข่ายประกันสังคมภาคสมัครใจ2019 ณ ม.3 บ้านจาเราแป  อำเภอธารโต  จังหวัดยะลา

เขียนโดย piyawit sentong

 

 วันที่7 พ.ย 2560 เวลา9.00 น.  ประธานบัณฑิตแรงงานอำเภอธารโตและบัณฑิตศูนย์อำเภอธารโต. โดย