ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย อาบีหด๊ะ มีสาและ
หมวด:

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลาจัดโครงการอบรมเทคนิคการพัฒนาเว็บไซต์และประชาสัมพันธืข้อมูลด้านแรงงานในยุคดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เขียนโดย ซานีซา ดือราฮิง
หมวด:

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลาได้จัดโครงการฝึกอบรมเทคนิคพัฒนาเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงานในยุคดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  รุ่นที่2  หลักสูตร เทคนิคการพัฒนาเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงานในยุคดิจิทัล (30 ชั่วโมง) 

 

หมวดหมู่รอง

นายสาอารี ดือราโอ๊ะ

บัณฑิตแรงงานประจำศูนย์อำเภอยะหา

นายอัมรัล 

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลบาโงยซิแน

 

นางสาวรุสมะห์ สะมีแล

บัณฑิตแรงงานประจำตำบลกาตอง