ศูนย์แรงงานประจำอำเภอยะหา

ศูนย์แรงงานประจำอำเภอยะหา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา บัณฑิตแรงงานอำเภอยะหา  แกนนำอาสาสมัครแรงงานตำบลกาตอง ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอยะหา ประชาชนจิตอาสา่ดำเนินโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณมัสยิดดูรุลอิสลามียะห์ บ้านเจาะตาแม โดยมีนายอมร ปรีดางกุร นายอำเภอยะหา เป็นประธานในพิธี  ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจำนวน ๖๙ คน ณ มัสยิดดูรุลอิสลบามียะห์ หมู่ที่ ๔ ตำบลกาตอง อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh


วันที่  ๖ มกราคม ๒๕๖๔ นายอมร  ปรีดางกุร นายอำเภอยะหา หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสหกิจ ฯลฯ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชุดรักษาความปลอบภัยระดับหมู่บ้าน (ชรบ.) ดุูแลความสะดวกและรักษาความปลอบภัยให้ ณ หมู่ที่ ๑ บ้านอาบอ  และ ๙ บ้านกือเต  ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางทมวรรณ อรัญภาค นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ตัวแทนบัณฑิตแรงงานอำเภอยะหา แกนนำอาสาสมัครแรงงานตำบลกาตอง ลงพื้นที่มาเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ กิจกรรมสร้างอาคราศูนย์การเรียนรู้กีรออาตี หมู่ที่ ๓ บ้านบูเด๊ะบูโล๊ะ ตำบลกาตอง อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๑๘  ธันวาคม ๒๕๖๓ นางทมวรรณ อรัญภาค นักวิชาการแรงงานชำนาญการ บัณฑิตแรงงานอำเภอยะหา และแกนนำอาสาสมัครแรงงานตำบลบาโร๊ะ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑  กิจกรรมก่อสร้างรั่วมัสยิดมัสยิดอัลฟาละห์  หมู่ที่ ๖ บ้านกูวิง ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานตำบลปะแตลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครประกันสังคมมาตรา ๔๐ ณ หมู่ที่ ๖ ตำบลปะแต อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา