เอกสารประชาสัมพันธ์

Up

เอกสารแบบฟอร์มต่างๆ

ใบสมัครฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
แบบคำขอสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40
แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม กรณีว่างงาน
แบบฟอร์มสำรวจด้านแรงงานปี 2563
 
 
Powered by Phoca Download