โหลดโปรแกรม

โหลดโปรแกรม

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๑๔ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานตำบลละแอร่วมประชุมสภาสันติสุขประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ และมอบถุงยังชีพให้ต้วผู้สุงอายุหรือตัวแทน ณ ชคต.ตำบลละแอ หมู่ที่ ๑ บ้านละแอ ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา