โหลดหนัง2

โหลดหนัง2

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานประจำศูนย์แรงงานอำเภอยะหาร่วมประชุมหัวหน้าส่วน รัฐวิสหกิจ ฯลฯ อำเภอยะหา ประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลยะหา อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา