ประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานตำบลยะหาร่วมประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่อติดตามและมอบหมายภารกิจแก่กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ โดยมีนายอมร ปรีดางกุล นายอำเภอยะหา เป็นประธานในพิธีและมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอยะหาเข้าร่วมประชุม ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอยะหา จังหวัดยะลา