ข่าวทั่วไป

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ นางทมวรรณ อรัญภาค นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ตัวแทนบัณฑิตแรงงานอำเภอยะหา แกนนำอาสาสมัครแรงงานตำบลกาตอง ลงพื้นที่มาเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ กิจกรรมสร้างอาคราศูนย์การเรียนรู้กีรออาตี หมู่ที่ ๓ บ้านบูเด๊ะบูโล๊ะ ตำบลกาตอง อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๑๘  ธันวาคม ๒๕๖๓ นางทมวรรณ อรัญภาค นักวิชาการแรงงานชำนาญการ บัณฑิตแรงงานอำเภอยะหา และแกนนำอาสาสมัครแรงงานตำบลบาโร๊ะ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑  กิจกรรมก่อสร้างรั่วมัสยิดมัสยิดอัลฟาละห์  หมู่ที่ ๖ บ้านกูวิง ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๒๗ตุลาคตม ๒๕๖๓ นายนิยม สองแก้ว ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นางรษิกา ชาญณรงค์ แรงงานจังหวัดยะลา หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน บัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลานิเทศงาน ศูนย์แรงงานนำร่องอำเภอกรงปินัง โดยมีปลัดอาวุโส อำเภอกรงปินัง มาต้อนรับ ณ ที่ว่าการอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานประจำศูนย์แรงงานอำเภอยะหาร่วมประชุมหัวหน้่ส่วนราชการ รัฐวิสหกิจ ฯลฯ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เพื่อมอบหมายภารกิจและสรุปผลการปฎิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ณ ห้องประชุมสันภาคี ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานอำเภอยะหาร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยบัณฑิตแรงงานอำเภอยะหานำบริการด้านแรงงานบริการประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม และสาธิตอาชีพอิสระการทำพวงกุญแจ โดยมี นายอมร ปรีดางกุล นายอำเภอยะหา เป็นประธานในพิธี ณ หน้าสนามที่ว่าการอำเภอยะหา จังหวัดยะลา