โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๑๘  ธันวาคม ๒๕๖๓ นางทมวรรณ อรัญภาค นักวิชาการแรงงานชำนาญการ บัณฑิตแรงงานอำเภอยะหา และแกนนำอาสาสมัครแรงงานตำบลบาโร๊ะ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑  กิจกรรมก่อสร้างรั่วมัสยิดมัสยิดอัลฟาละห์  หมู่ที่ ๖ บ้านกูวิง ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา