โหลดโปรแกรม

โหลดโปรแกรม

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงาอำเภอยะหาร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานเนื่องในวันสมเด็จพระนารายมหาราช กิจกรรมทำความสะอาดย่านการค้า ตลาดนัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ตลาดนัด อบจ.) เทศบาลตำบลยะหา โดยมีนายอมร ปรีดางกุล นายอำเภอยะหา เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยหัวหน้าสวนราชการอำเภอยะหา รัฐวิสหกิจ  กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ณ เทศบาลตำบลยะหา จังหวัดยะลา